Språk och kommunikation mellan människor

med olika behov och förutsättningar.

Språklisa

Elisabet Dahlberg, certifierad Handledare och kursledare i Karlstadmodellen

Att kunna behärska språket är viktigt för självkänslan, ja det är "en lisa för själen".

För att vara delaktig i samhället krävs att du kan kommunicera.

För många barn, unga och vuxna är detta inte en självklarhet, utan något de måste lära sig.

Alla har rätt till ett språk!

Se möjligheterna - inte hinder!

Språklisa erbjuder:

Utbildningar

 • Performativ kommunikation
 • TAKK, att använda teckenkommunikation
 • Steget-före
 • Ordstadium
 • Enkel Grammatik
 • Utbyggd Grammatik
 • Talutveckling
 • Läs- och skriv

Handledning

 • Jobbar i nätverk
 • Med familj, släkt och vänner
 • Med personal
 • Med den språkstörde i fokus

Föreläsningar

 • Karlstadmodellen
 • Downs syndrom och språket
 • Språk och kommunikation